Nyheter

Sida 1 av 6  > >>

HjärtLung föreningen i KAK firar 25 års jubileum [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017

 

Ny grupp på Facebook

 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Adressändring för brev och utskick [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
Strokefall i Västmanland 2015-2016 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
 

Historia och framtid

Strokeföreningen i Västerås uppstod som egen lokalförening vid dåvarande länsföreningens årsmöte den 28 februari 2005.
Länsföreningen hette ursprungligen Västerås strokeförening och bildades 1990.

Den första styrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Mariann Ytterberg
Vice ordf. Tommy Bergh
Sekreterare: Topsy Källå
Kassör och kontaktperson: Ingeborg Wennström
Ledamöter: Elin Claesson och Eva Kollén
Ersättare: Gunnel Forslund och Bengt-Olov Hedlund
Revisorer: Sune L. Brodén och Ethel Jansson
I lokalföreningen fanns vid 2005 års slut 105 medlemmar varav 90 boende inom Västerås kommun.

 

Styrelsen fr o m 27 mars 2006:

Ordförande: